No.106希子《玩爱之徒》写真专辑[39P]_希子_爱尤物

No.106希子《玩爱之徒》写真专辑[39P]_希子_爱尤物

内容:元参,味苦、咸,气微寒,无毒。夫柏子仁最多油,去油者,恐过滑以动便,非欲其燥以入心,柏子仁油去之,亦不能尽,肾得之,未尝燥也。

梁书》亦言,庾肩吾常服槐实,年七旬余,发鬓皆黑,目看细字,非通神之验耶? 或曰泽泻泻中有补,敬闻命矣,然所泻者水而非火,吾子之谓是泻火,不亦异乎?

人之脬转立死矣,安能久活哉。虽然,心乃君主之宫,补心之药不能直入于心宫,补肝气,正所以补心气也。

最消痞积,与鳖甲同用最佳,又不耗人。二味实各有功用,不得不分言之耳。

倘虚火而误用之,为害非浅也或问山豆根泻喉痹之痛既神,凡有喉痛而尽治之矣,而吾子曰宜实火,而不宜于虚火。无产之妇,可以多用,而有产之或疑益母草古今共誉,而吾子何独有贬辞?

虫从口出,正杀虫之验也,奈何疑之乎。 治产后血晕有神,中风强直,亦能见效。

Leave a Reply